Tạo Đơn Hàng

Thông Tin Thanh Toán


I.THANH TOÁN:
+ Khách hàng trả trước 100% giá trị đơn hàng ( Nếu có sản phẩm sẵn )
- Khách hàng nhận hàng sau 15 ngày ( Giảm 5% giá trị đơn hàng)
- Khách hàng nhận hàng sau 25 ngày ( Giảm 10% giá trị đơn hàng )
+ Đối với khách hàng mua các sản phẩm theo dạng nhận hàng sau thì thanh toán như sau:
- Trường hợp sản phẩm ko lắp đặt thanh toán 100%
- Trường hợp sản phẩm có phát sinh lắp đặt trả khách hàng trả trước 80% - trả sau 20% sau khi nhận sản phẩm.
II.VẬN CHUYỂN:
+ Phí vận chuyển trong nội thành tính như sau: 300k cho tất cả sản phẩm.
+ Phí vận chuyển ngoại thành tính như sau: 350k cho 10km đầu tiên và tính 15k cho km tiếp theo.
Sản Phẩm
 
Số Lượng